Положение о конфиденциальности

Положение о конфиденциальности

RU

Bifaiter Plus s.r.o., Bicanova 903, Horoměřice, IČ: 28893727  далее компания.

В нашем интернет магазине соблюдается закон  о охране персональных данных и информации.

Данное положение о конфиденциальности информирует Вас о том, какие персональные данные компания собирает в рамках предлагаемых интернет-продуктов, а также как эти данные обрабатываются и используются. Мы заботимся о защите Ваших личных данных!
Ваши данные защищены от несанкционированного доступа и утечки различными способами: электронными, техническими, физическими, договорными и административными.
Компанией предприняты необходимые технические и организационные меры, которые гарантируют соблюдение предписаний по защите данных как внутри компании, так и со стороны внешних поставщиков услуг.
Компания собирает персональные данные которые Вы указываете при регистрации на интернет магазина.
Также компания собирает данные необходимые для оказания услуги или выполнения заказов.
В рамках использования своих интернет-страниц компания собирает следующие не персональные данные:
 

  •     IP-адреса с указаниями времени;
  •     временные файлы cookies;
  •     статистическая информация, например, тип браузера, операционная система, URL, с которого Вы были перенаправлены на нашу страницу, дата, время, посещённые страницы, продолжительность посещения, частота посещения.

Собранные данные обрабатываются анонимно и используются исключительно в статистических целях.
Несмотря на то, что это сформулировано в Положении о конфиденциальности, мы отдельно обращаем Ваше внимание на то, что мы используем Cookies в целях оптимального использования интернет магазина. Использованием наших интернет страниц Вы соглашаетесь с использованием cookies.

При регистрации и формирования заказа в нашем Интернет-магазине клиент предоставляет следующую информацию: фамилия, имя, адрес электронной почты, адрес доставки заказов, телефон (используется только в крайних случаях для связи с Клиентом).

Ваши персональные данные мы используем:

  •     для оказания услуг;
  •     для выполнения заказов;
  •     для исполнения законодательных обязательств, прежде всего, обязательств по хранению.

Кроме того, мы используем данные для коммуникации с Вами. К таковой относится, прежде всего, оказание помощи и поддержки, а также предоставление информации или информирования о новостях, акциях и событиях, по электронной почте.
Ваши данные хранятся строго конфиденциально и не передаются третьим сторонам, за исключением тех случаев, когда Вы дали нам своё явное согласие на передачу Ваших данных третьим сторонам. Передача данных происходит исключительно в определённых законодательством рамках.
В случае возникновения вопросов касающихся охраны персональных данных, обратитесь к нам в любое время.

 

CZ

GDPR - souhlas se zpracováním osobních údajů
Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Bifaiter Plus, s.r.o., se sídlem Bicanova 903, Horoměřice, IČ: 28893727, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u MOS v Praze, oddíl C, vložka 151546, kontaktní a korespondenční adresa Bicanova 903, 252 62 Horoměřice (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení, fakturační, popř. doručovací adresa
nebo název společnosti, fakturační, popř. doručovací adresa
IČ a DIČ je-li odběratelem podnikatelský subjekt
e-mail
telefonní číslo
číslo bankovního účtu
informaci o objednaném zboží a jeho cenu
2. Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení objednávky a řešení případných reklamací. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Pro účely plnění smlouvy budou tyto údaje Správcem zpracovávány po dobu poskytnutí plnění a trvání záruční doby. Pro evidenci plnění budou tyto údaje Správcem zpracovávány po dobu 10 let od následujícího kalendářního roku po uplynutí plnění.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu  elsaol@atlas.cz  nebo dopisu na kontaktní adresu 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, poskytujeme Vaše jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo poskytovateli dopravních služeb, kterého jste si vybrali při vyhotovení objednávky.

5. Vezměte prosíme na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

vzít souhlas kdykoliv zpět *)
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)
6. Vezměte prosím na vědomí, že veškeré Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, jste nám sami dobrovolně poskytli z důvodu vyřízení Vašich objednávek či na základě Vaší dobrovolné registrace na našich webových stránkách czmarket.ru. Žádné další údaje naše společnost o Vás sama aktivně nevyhledává, neshromažďuje ani nezpracovává. Vaše osobní údaje nikdy nikomu dalšímu bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytneme.

 

*) Po zpětvzetí nemusí vždy dojít k likvidaci všech osobních údajů! Je třeba uvážit, jestli neexistují jiné důvody pro zpracování (finanční, daňová, celní správa apod.) a jestli likvidací nedojde k nepřiměřenému poškození správce – podle toho je potřeba s údaji naložit a vyrozumět žadatele.

Бусины из Чехии © 2019
Работает на OCSHOP.CMS - Design by FocusThemes